Juego responsable - Cataluña

Organizaciones de ayuda

Debido al carácter de voluntariado de las asociaciones es conveniente, antes de acudir, contactar por teléfono.

 

BARCELONA

ASSOCIACIÓ CENTRE CATALÀ D’ADDICCIONS SOCIALS (ACENCAS)
Carrer de Sicília, 253. 08025 BARCELONA
Tel.: 931 15 18 83
https://www.acencas.es/ – acencas@outlook.es

FORA DE JOC (ASSOCIACIÓ D’AJUDA A FAMILIARS DE PERSONES AFECTADES PEL JOC)
Pelai, 11 5ª. 08007 BARCELONA
Tel.: 93 412 10 32

AADOJU (ASSOCACIÓ D’AJUDA A FAMILIES AMB LUDÒPATES)
Rda. Universitat, 10 3er. 08007 BARCELONA
Tel.: 93 318 04 07

AAJOJU (ASSOCIACIÓ D’AJUDA A JOVES JUGADORS O LUDÒPATES)
Pelai, 11 5è D. 08001 BARCELONA
Tel. 93 318 04 07

ABLA (ASSOCIACIÓ BARCELONESA DE LUDOPATIA I ADDICCIONS)
Enric Granados, 111, 5è – 1a. 08008 BARCELONA
Tel.: 620 960 442

FORA DE JOC (ASSOCIACIÓ RAHABILITACIÓ JUGADORS PATOLÓGICS)
Camí Ral, 495, 7è – 2ª. 08032 MATARÓ
Tel.: 93 758 66 60

AAFAL (ASSOCIACIÓ D’AJUDA A FAMÍLIES DE JOVES JUGADORS O LUDÒPATES)
Narcís Giralt, 13, 3er – 2a. 08202 SABADELL
Tel.: 93 727 06 99

AGAL (ASSOCIACIÓ GIRONINA D’AJUDA AL LUDÒPATA
Rutlla, 20-22. 17002 GIRONA
Tel.: 972 205 693

ASSOCIACIÓ CATALANA DE JUGADORS D’ATZAR EN REHABILITACIÓ
Pl. Sant Llorenç, 1. 25002 LLEIDA
Tel.: 97 326 10 26

Dónde recibir tratamiento

HOSPITAL DE SANT PAU
Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 BARCELONA
Tel.: 93 291 90 00

HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
Feixa Llarga s/n. 08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel.: 93 260 79 88

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU / CENTRE DE SALUT MENTAL
La Culla, s/n. 08240 MANRESA
Tel.: 93 874 21 12

CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Crta. De Cicera s/n. 08304 MATARÓ
Tel.: 93 741 77 00

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA / HOSPITAL DE TERRASSA
Crta. Torrebonica, s/n. 08227 TERRASSA
Tel.: 93 731 00 07

HOSPITAL SANTA CATERINA
Dr. Castany, s/n. 17190 SALT
Tel.: 972 18 25 00

HOSPITAL SANTA MARIA / SALUT MENTAL – DROGODEPENDÈNCIES
Av. De l’alcalde Rovira Roure, 44. 25198 LLEIDA
Tel.: 973 72 72 22

INSTITUT PERE MATA
Crta. Institut Pere Mata s/n. 43206 REUS
Tel.: 977 34 16 56

Otros centros y teléfonos de interés

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y JUEGO
Gran Vía, 639. 08010 BARCELONA
Tel.: 93 316 20 00

REGISTRO GENERAL DE INTERDICCIONES AL ACCESO
AL JUEGO (RGIAJ)
Ministerio de Hacienda y Adm. Públicas
C/ Atocha, 3. 28012 Madrid
Tel.: 91 571 19 63